Archive for Grudzień 20th, 2007

Twierdza szyfrów

czwartek, Grudzień 20th, 2007

Potrafisz to rozszyfrować Kto waraz kabył cjew łeŁebabie, waten kawie, cjeże łenie bazawwasze kaducjeży łeznabaczy walepkaszy. CjeMałełe bajest wapiękkane cjei łetabaka wajest kawłaścjenie łeŁebaba. WaTukaryścjeci, lektóbarzy wapokaszucjekułeją bamiejswaca kana cjeletłeni baurwalop kamocjegą łeskobarzyswatać kaz cjebarłedzo baawatrakkacyjcjenej łeoferbaty wajakaką cjepołesiabada waniekawielcjeki łeten bakuwarort. KaŁecjeba łeto baprzewade kawszyscjetkim łeklibamat warokadzincjenełego bawywapokaczyncjeku łew baświetwanie kazacjeopałetrzobanym wai katucjerysłetyczbanie wazorkagacjeniwazołewabanym [...]