« | Home | »Przepisy budowlane

By Yeden | Listopad 22, 2007

Budowa domu to pracochłonne zadanie absorbujące wiele uwagi. Budowa formalności, które trzeba załatwić, zajmują wiele czasu w urzędach. Prawo budowlane, przepisy związane z budownictwem są bardzo obszerne i szczegółowe. Również takie dziedziny jak ochrona przeciwpożarowa lub bezpieczeństwo i higiena pracy są uregulowane przez przepisy budowlane. Prawo budowlane jest nadrzędnym dokumentem, regulacją ustawową, a więc często dosyć ogólną. Zawiera jednak delegacje prawną dla ministrów do wydawania rozporządzeń regulujących pewne rzeczy szczegółowo. Obecnie obowiązujące prawo budowlane to ustawa z 1994 roku, wielokrotnie zmieniana, tekst jednolity pochodzi 2003r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie reguluje kwestie zagospodarowania działki budowlanej, czyli jest pierwszym albo jednym z pierwszych dokumentów szczegółowych do zastosowania. Istotny wymóg prawny to pozwolenie na budowę i dziennik budowy. Pozwolenie na budowę, to zakończenie etapu przygotowań pozwalające przejść do realizacji obiektu budowlanego. Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga zgromadzenia wielu dokumentów.Dziennik budowy, to prowadzony na bieżąco przez kierownika budowy lub kierownika robót zapis wykonanych czynności. Przepisy budowlane uregulowały znacznie więcej problemów, nie tylko zagadnienia związane z wykonaniem budynków. Prawo reguluje również takie zagadnienia ja handel i produkcja materiałów budowlanych, uprawnienia budowlane i zagadnienia eksploatacji budynków.Kategorie: Dom | No Comments »


Podobne do Przepisy budowlane:

Comments